Wanneer jy die dorp Hopefield binnery, word jy eenvoudig oorweldig deur die indrukwekkende kerkgebou.  Die NG Gemeente Hopefield het ‘n baie lang en ryk geskiedenis, wat strek vanaf 13 Desember 1851 toe die eerste gemeente “Zouterivier” gestig is.  

Ds JP Neethling was die eerste leraar van die gemeente en het die gemeente vir 50 jaar bedien.

In hierdie pragtige ou dorp en omgewing word die besondere fynbos-plantegroei ook aangetref en word jaarliks ‘n fynbosskou op die dorp aangebiedVOORWOORD

Hopefield is ‘n klein plattelandse dorpie tussen Malmesbury en Vredenburg.  Van ver af sien jy nie die dorp Hopefield nie, nie voordat jy amper op hom is nie, eenvoudig omdat dit “in ‘n gat” lê.  Vroeër jare het die grootpad deur die dorp geloop en was dit ‘n florerende dorp met banke, winkels, motorhawens, ‘n apteek, ensomeer.  Vandag, met die deurpad wat verby die dorp loop, is dit maklik om die dorp mis te ry en het die dorpie se infrastruktuur baie verklein.


Menige persone beskryf Hopefield as die moeder van die Weskus, want vanuit Hopefield het menige ander gemeentes direk of indirek hul ontstaan te danke

kerkgebou

 
Site Map